De verlaging van onze emissies in Dordrecht

Als we bij Chemours zeggen dat we een ander soort chemiebedrijf zijn, menen we dat. Halverwege 2018 nam Chemours een resoluut besluit dat al enkele maanden gepland was: hoewel we onder de toegestane uitstoot volgens onze milieuvergunning opereerden, dachten we dat het beter kon. We hebben een onwrikbare toezegging gedaan om ze te verminderen. Vanaf dat moment richtte Chemours zich op één doel: de uitstoot van gefluoreerde stoffen zo snel mogelijk met minimaal 99% verminderen. Een ambitieus doel in lijn met de doelstellingen van Chemours' Corporate Responsibility Commitment, om de leidende rol te demonstreren die we willen spelen als een verantwoordelijk chemiebedrijf. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verder versterken van een cultuur van milieubewustzijn, evenals het verminderen van onze eigen milieu-impact en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. We werken er hard aan om de regelgeving te overtreffen door te doen wat goed is voor de gemeenschap en de planeet. Zo bereiken we leiderschap op milieugebied. We ontwikkelen technologieën en producten om lucht- en wateremissies te beheersen en verder te verminderen.

In september 2018 werd de route om dit doel te bereiken uitgestippeld en kondigde Chemours in de twee eerste stappen een investering van $75 miljoen in Dordrecht aan. De eerste stap was gericht op het verminderen van de lozing en uitstoot van stoffen die worden gebruikt in de GenX-technologie (HFPO-DA en E1) met minimaal 99% ten opzichte van het niveau in 2017. Dit wordt bereikt door het filteren van afvalwaterstromen en emissies naar lucht met actieve kool filtratie. De deeltjes kleven heel goed aan het oppervlak van de koolstof. Zodra het koolstoffilter (grootte zeecontainer) verzadigd is, worden de koolstof en de deeltjes die eraan kleven onder hoge temperatuur vernietigd door een afvalverwerker.

Sequioa carbon beds


De eerste stap naar verlaging van onze emissies

De uitwerking van dit eerste stap bestond uit drie delen. Het eerste betrof het verhogen van de efficiëntie van de testinstallatie met koolstoffilters die al werden gebruikt om het afvalwater te zuiveren. Tijdens de testfase werd duidelijk dat het voorfilteren van de waterstroom voor de koolstoffilters noodzakelijk is. Te veel andere deeltjes kleefden aan de koolstof, waardoor de filters verstopt raakten. Door het installeren van verschillende vormen van voorfiltratie werd het gewenste resultaat bereikt en overschreden: de hoeveelheid HFPO-DA in het lozingswater werd in 2019 al met meer dan 99,9% verminderd.

Het logische tweede onderdeel was om een permanente waterzuiveringsinstallatie te bouwen op basis van deze succesvolle testresultaten. Onder de projectnaam ‘Aquarius’ is de afgelopen jaren een state-of-the-art waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Dit is inmiddels afgerond behandeld continu gemiddeld 60.000 liter water per uur. Tijdens de bouwfase heeft de testinstallatie afwalwater behandeld met een ongekend hoog rendement. Op basis van deze resultaten heeft Chemours de vergunningverlenende autoriteit (de Provincie Zuid-Holland) gevraagd om ook de toegestane lozing met 99% te verminderen, een demonstratie van onze inzet om deze uitstoot te verminderen samen met lokale autoriteiten

Het derde deel was om de technieken en ervaringen toe te passen op de emissies. Project ‘Sequioa’ omvatte het omleiden van alle schoorstenen, zodat eventuele luchtstromen die GenX-stoffen kunnen bevatten, ook door koolstoffiltratie gaan. Niet zonder technologische uitdagingen maar wel met het gewenste rendement.


De tweede stap naar verlaging van onze emissies

Na het succesvol verminderen van GenX-stoffen uitstoot, werken we nu hard aan de tweede stap van het emissiereductieplan, dat tot doel heeft de uitstoot van andere gefluoreerde stoffen aan te pakken. Dit is een uitdagende taak, omdat veel van de emissies gasvormig van aard zijn, met zeer lage concentraties in grote volumes dampstromen. Dit maakt ze moeilijker te vangen - ook niet met actieve koolstoffiltering. Sterker nog, toen we in 2018 aan onze reis begonnen, was het duidelijk dat er nog geen technologie bestond om emissiereducties van gefluoreerde organische verbindingen te bereiken die we wensten.

Dus we wilden ons doel in twee fases bereiken – eerst het aanpakken van specifieke stoffen met een vermindering van 80% tegen 2024 met behulp van een combinatie van emissiebeheersingstechnologieën; vervolgens het aanpakken van andere verdunde emissie stromen waarvoor we nog bewezen technologie was, met als doel een reductie van 99% te realiseren tegen 2030 of eerder, indien mogelijk.

De projecten voor de reductie van 80% voor 2024 zijn in volle gang op basis van bewezen technieken. De ontwikkeling van de technologie die we nodig hebben voor 99% reductie is goed op weg. We werken aan het definiëren van de benodigde materialen, apparatuur en controles om deze specifieke dampstromen efficiënt te kunnen verminderen. Omdat de bestanddelen broeikasgassen zijn, is het belangrijk dat de reductietechniek efficiënt is en zorgt voor een netto vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarom ontwikkelen we technologie voor de verbetering van thermische vernietigingsapparaten met een warmteterugwinningsstap en een hoge energie-efficiëntie. We blijven veel tijd, denkkracht en geld investeren in het verantwoord produceren van essentiële materialen.