De forse verlaging van uitstoot van CO₂, stikstofoxide en gefluoreerde broeikasgassen door Chemours in Dordrecht

Chemours facility with sign

Chemours heeft in de afgelopen 10 jaar diepgaand geïnvesteerd in maatregelen om zijn uitstoot en ecologische voetafdruk te minimaliseren – en blijft dat doen, op weg naar netto nul broeikasgassen in 2050.

CO₂-besparing door gebruik van afvalwarmte
Al sinds 2013 bespaart Chemours jaarlijks 63.000 ton aan CO₂-uitstoot, door de hitte die wordt opgewekt door de naastgelegen afvalverbrandingscentrale van HVC  – in de vorm van 400.000 ton stoom – te gebruiken als warmtebron voor zijn activiteiten. Daar bovenop heeft Chemours in de periode 2017-2023 zijn energie-gerelateerde uitstoot van CO₂ nog eens met bijna 60% weten te verminderen, naar minder dan 25.000 ton CO₂ in 2023.

Stikstofoxide: van laag naar nog lager
In vergelijking met de top100 van grootste uitstoters van stikstofoxide (NOx) in Nederland was de uitstoot van Chemours in Dordrecht al laag. Toch is het gelukt om de uitstoot van stikstofoxide sinds 2017 met zo’n 80% te verminderen: van 52 ton naar 10 ton per jaar.

Emissiereductie gefluoreerde stoffen
Per 2024 zal de uitstoot van gefluoreerde organische stoffen met meer dan 80% dalen, na de voltooiing van de installatie van aanvullende maatregelen. Omdat dit deels broeikasgassen betreft, daalt daardoor de uitstoot van CO₂-equivalenten nog eens met zo’n 420.000 ton per jaar.

++++

DW emission reduction timeline 2023